Tre samtaler om livet

Hva gjør vi når vi opplever at livet går på tverke? Når vi opplever at det ikke er plass og rom for den vi er og det vi har opplevd? Enten fordi skammen er for stor, sorgen ikke er til å bære, eller vi føler vi faller utenfor det som er akseptert å snakke om.

Levanger kulturkirke tar i år initiativ til en samtaleserie om utenforskap – med undertittelen «Sider ved livet som vi må øve oss på å snakke mer om».
Tre onsdager før påske møtes vi til en times panelsamtale med mennesker som har noe viktig på hjertet som de vil dele med oss. Med håp om at vi gjennom åpenhet kan gjøre det lettere å være menneske. Kantor Erling Neergård har sammen med lokale artister satt sammen et musikalsk program som passer til de forskjellige temaene, og samtalene ledes av prest Beate Iren Lerdahl

Først ut onsdag 4. mars er tidligere leder i Kirkens Bymisjon, Dag Aakre, som skal snakke om utenforskap og skam. Han har med seg Anita Eriksen Drågen, som opplevde å miste sønnen sin i rus, og Ingvild Radwan, frivillighetskoordinator i Levanger kommune. Hva gjør skam med mennesker? Hvor kommer den fra og hvordan skapes den? Hvor finnes den sosiale skammen i vårt samfunn – og hva kan vi gjøre for å gi den et ansikt? Dette er tema vi vil berøre denne kvelden.

Onsdag 18. mars står utenforskap og tro på plakaten. Journalist i Trønder-Avisa, Svein Helge Falstad møter fra sin posisjon som ikke-troende Kenan Tural, praktiserende muslim og ny nordmann i Levanger. Med i samtalen er også Per-Helge Genberg, forfatter, sauebonde, homoaktivist  og medlem i Levanger menighetsråd. Vi vil undersøke om det er mulig å forstå hverandre og om vi har noe til felles tross forskjellig utgangspunkt. Dette tror vi kan bli en skikkelig spenstig samtale!

Den siste kvelden skal vi snakke om et tema alle erfarer i løpet av et menneskeliv; sorg. Med i samtalen onsdag 1. april er Anita Ravlo Sand, etterlatt i forbindelse med sykdom og ordfører i Levanger, Lornts Øystein Tønne, etterlatt i forbindelse med selvmord og tidligere leder for «Unge Leve» og Laila Rydning Bergsmo og Inger Lise Petersen, helsesøster og miljøarbeider ved Ørmelen skole. De er to ildsjeler som tok grep for å hjelpe barn som hadde mistet foreldrene sine i selvmord. Hvordan går det an å leve videre med sorg? På hvilken måte kan vi møte og ta vare på mennesker i sorg? Gis det plass til sorg i samfunnet vårt? Og hva er det med selvmord, som gjør at dette er et så vanskelig tema?

Det er ikke tilfeldig at vi har valgt å ha disse samtalene i ukene før påske, som i kirka kalles fastetiden. I kirka oppfordres vi i denne tiden til å gå i dybden av menneskelivet og se hva som rører seg der av godt og vondt. Vi mener at kirka har noe vesentlig å bidra med i samfunnet her – fordi det rådende idealet for et menneskeliv er at det skal være uten riper og smertefulle erfaringer. Vi vil utfordre denne illusjonen og øve oss på å snakke sant om livet.

Skrevet i