Så kom endelig flygelet!

Så kom endelig vårt nye flygel fra Steinway & Sons til Levanger kirke!
Etter seks år arbeid kunne vi endelig høre flygelet i kirka for første gang. Flygelet ble plukket ut av Leif Ove Andsnes i Hamburg i mars, og ble så fraktet til Oslo der den har ventet i 5 måneder til at det nye flygelpodiet ble ferdig. Flygelet fikk en stemming og service i Oslo i går, før det ble fraktet til Røros for en liten stopp, og ankom så endelig Levanger kirke. Med god hjelp fra hele arbeidsgruppa som har stått i bresjen for å få på plass nytt flygel ble flygelet fraktet inn i kirka og montert.
Vår egen kantor, Erling Neergård, fikk æren av å spille på flygelet for første gang etter ankomsten.
Klangen fyller hele rommet og er en ekstra utsmykking av kirkerommet.
Nå skal flygelet akklimatiseres og bli «husvant». Flygelet skal også gjennomgå en ny service fra Steinway før innvielsen 22. august, i tillegg vil Steinway være tilstede ved åpningskonserten 25. august for å sikre at instrumentet er helt på sitt beste når Leif Ove Andsnes kommer.
Skrevet i