Nytt konsertflygel

August 2021 innvies et nytt konsertflygel i Levanger kirke. Flygelet, et Steinway D-274, vil være enestående i Nord-Trøndelag og vil bidra til mange store opplevelser i Levanger kirke. 

Mandag 30. november ble en historisk dag, med signering av kjøpekontrakt på et Steinway & Sons D-274 konsertflygel til Levanger kirke. Flygelet skal velges ut av Leif Ove Andsnes på fabrikken til Steinway i Hamburg i mars 2021 og innvies av Andsnes i Levanger kirke, august neste år.

Arbeidet med å skaffe nytt flygel til Levanger kirke har pågått siden 2015 og det er nå andre arbeidsgruppen som jobber med å ferdigstille prosjektet.
Arbeidsgruppa for flygel og interiør har bestått av Gerd Janne Kristoffersen, Tore Sæther, Anders Dalane, Jann-Magnar Fiskvik, Aslak Tennes, Hans Vist og Erling Neergård.

I 2018 ble Levanger menighetshus solgt og Levanger menighet fikk én million kroner av salget. Disse pengene ble øremerket nytt flygel og dermed fikk flygelprosjektet ny vind i seilene. Arbeidsgruppa har jobbet hardt fram til nå med å skaffe ytterligere én million kroner til prosjektet. Dette gjør at vi kan kjøpe et flygel av høyest mulig kvalitet.

Steinway D-274

Vi skal kjøpe et konsertflygel av merket Steinway & Sons, modell D-274, som er Steinways største modell og regnes som det beste flygelet man kan få kjøpt. 98% av alle verdens konserthus har et konsertflygel av Steinway. Det fins ikke tilsvarende flygel i Nord-Trøndelag. Det nærmeste er Trondheim (Dokkhuset og Olavshallen) og Stormen konserthus i Bodø. Når vi realiserer et D-274 konsertflygel i Levanger kirke, blir dette den eneste konsertarenaen i et stort geografisk område. Dette vil tiltrekke større artister til Trøndelag.

Portrait Leif Ove Andsnes, Berlin

Flygelet håndlages i Hamburg, og i marsj reiser vi ned dit med Leif Ove Andsnes for å håndplukket flygelet til Levanger kirke.

Hvorfor et nytt flygel?

Levanger kulturkirke får mange henvendelser og ønsker om flygel til arrangementer og artister. Frem til nå har man enten måtte benytte seg av det pianoet som er i kirka eller takke nei til arrangement. Enkelte artister og ensembler har prosjekter de kun vil gjennomføre med flygel. Og enkelte artister spiller kun på flygel av beste kvalitet.
Et flygel vil gi en mye større klang- og volumrikdom enn det nåværende pianoet vi har og vil være av bedre spilleteknisk art. Et flygel vil dekke etterspørselen og behov ved konserter og arrangementer i Levanger kirke og være med å utvikle Levanger kulturkirke som kultturarena.

Nytt flygel i Levanger kirke har følgende målsettinger:

 • Forbedre og gi flere muligheter til musikalsk utøving i Levanger kirke i alle sammenhenger og arrangementer.
 • Skaffe et instrument av høyeste kvalitet for å engasjere og inspirere til høyest mulig kunstnerisk utfoldelse.
 • Utvikle Levanger kulturkirke og gi et større utvalg av tilbud.
 • Tilrettelegge for mer bruk av Levanger kirke for flere aktører og det lokale kulturlivet.
 • Forbedre tilbudet av kulturarenaer i Levanger og synliggjøre Levanger kirke som kulturkirke og møtested.
 • Gjøre Levanger kirke og regionen enda mer attraktiv for store artister/ensembler og kunstneriske prosjekt.
 • Inspirere barn og unge til kunstnerisk utfoldelse.
 • Skape flere muligheter for samarbeid med andre organisasjoner.

Hvert år når vi en stor andel mennesker i en stor variasjon av ulike tilbud og aktiviteter: Gudstjenester, dåp, bryllup, begravelser, undervisning, opplæring, gruppemøter, konserter, øvelser, åpen kirke, samtaler, m.m. I mange av disse vil et flygel være en ressurs og berikelse. Flygelet vil kunne brukes i mange ulike genre som vil skape interesse hos ulike brukere.
Et flygel av høyeste kvalitet vil også være en stor inspirasjonskilde for musikkelever og studenter i nærområdet. Et slikt flygel vil også være et trekkplaster for større artister og ensembler.

Podium

I tillegg til flygel skal det bygges et podium i Levanger kirke, slik at flygelet kan flyttes og oppbevares på best mulig måte. Det planlegges at podiet skal gå i hele bredden av kirkeskipet, fra vegg til vegg og ca. tre meter frem. Hele podiet vil være ca. 51 kvm. og kunne romme orkester, ensembler og kor. Podiet vil ha en rampe og en universell utforming i front, slik at koret og podium er tilgjengelig for alle. Kirka har ikke universell utforming siden det originale interiøret fra 1902 fortsatt står.
Podiet vil gi større fleksibilitet og synlighet ved ulike arrangementer, møter og aktiviteter (barn og unge, smågrupper, øvelser, Kirkens Bymisjon etc.).

Finansiering

Prosjektet har nå sikret finansiering for ca. to millioner kroner av totalt 2,3 millioner kroner i budsjettet. De siste 300.000 kronene håper vi å få finansiert via lokalt næringsliv og givere.

Har du lyst til å bidra til det nye flygelet?

 • Vi har opprettet et eget Vipps-nummer som man kan vippse en gave til:  Vipps nummer 643005
 • Vi har opprettet en Spleis-aksjon
 • Man kan også overføre via nettbank til konto 4420.09.80856. Bidrag til flygelet merkes med prosjektnummer 357 – Flygel

Alle bidrag mottas med stor takk!

Skrevet i