Orgelmeditasjon skifter dag

I åtte år har orgelmeditasjon blitt arrangert 2. lørdag hver måned, men i høst blir det skifte av dag.

Hva er orgelmeditasjon?

Orgelmeditasjon er en liten musikkgudstjeneste. Det er en kort samling med mye musikk og lite ord, der musikken får meditere og predikere rundt én bibeltekst. Fadervår leses, man kan tenne lys og presten lyser velsignelsen. Orgelmeditasjon er rett og slett en kort gudstjeneste der man kan bare sitte og motta.

-Erling Neergård, kantor i Levanger kirke

Europeisk tradisjon
Orgelmeditasjonene startet i Levanger kirke i 2012 og har vært arrangert fast siden da. I starten het det orgelandakt, men endret navn i 2016. Orgelmeditasjoner er vanlige i store byer. Mange har sikkert overhørt en hvis man har besøkt en stor sentrumskirke i Europa.
I Trøndelag arrangerer blant annet Nidarosdomen ukentlige og Steinkjer kirke månedlige orgelmeditasjoner.

Friere rammer
Ved disse samlingene gis det mer rom for musikalsk tolkning og uttrykk av organisten. I en normal gudstjeneste er det mye program å ta hensyn til. Musikken skal både passe tekst, innhold og tid, og flyte sømløst med handlingene som skjer. Ved orgelmeditasjon får organisten friere rammer og man kan oppleve mer inngående tolkning av tekst og tema.

Skifte av tid
I høst blir det en endring av tidspunkt fra lørdag kl. 12:00 til torsdag kl. 11:30. Dette endres fordi Levanger kulturkirke ønsker å nå ut til enda flere. Besøket har til nå vært stabilt, men uten den forventede økningen i besøkstallet. Fra før arrangerer Levanger kulturkirke lunsjkonserter på torsdager og denne sesongen vil det prøves ut om orgelmeditasjoner kan fungere til samme tidspunkt.

Familietid
“Vi i kirken jobber mye i helgene, så en flytting til normal arbeidstid er også en fordel for oss med barn”, sier kantor Erling Neergård. “Blir flyttingen en suksess ser vi for oss en puls der orgelmeditasjon og lunsjkonserter arrangeres annenhver torsdag gjennom året.”

Første meditasjon i høst blir 8. august kl. 11:30 med kantor Erling Neergård og prostiprest Sabine Kjølsvik. Deretter går det sin nye faste gang hver 2. torsdag i måneden.

Velkommen til en meditativ stund i hverdagen!

Skrevet i