Lunsj med to orgler

I årets første lunsjkonsert fremføres en sjeldenhet. For første gang skal begge pipeorglene i kirka spille sammen i duett.

Levanger kirke er så heldig at vi har to pipeorgler. Det største står på galleriet og er bygd av Br. Torkildsen orgelbyggeri i 2003 og har 38 stemmer. Dette orgelet bruker vi som oftest. Det andre orgelet står framme og er et lite kororgel med tre stemmer, bygd av Paul Ott i 1976. Dette orgelet brukes mest til akkompagnering av orkester og kor. 

 

Lunsjkonserten i januar byr på originalskreven musikk for to orgler. Organist Gudlaug Reinaas og kantor Erling Neergård spiller på hvert sitt instrument. De skal spille:

  • Konsert nr. 6 for to orgler av Antonio Soler (1729-1783)
  • Partita over folketonen “Eit lite barn så lystelig” av Kjell Mørk Karlsen (f. 1947).

Musikk for to orgler er ikke så vanlig og dette blir nok første gang orglene i Levanger kirke spiller sammen. I større kirker og katedraler finner man flere orgler. i Sør-Europa var det vanlig med to kororgler som kan spille vekselsvis. Solers konserter hører hjemme i den tradisjonen. Kjell Mørk Karlsen har skrevet et moderne verk over en kjent julesalme, og med klare historiske trekk. 

Som vanlig serverer vi kaffe og te ved lunsjkonserten. Velkommen til å oppleve en sjelden duett!

Skrevet i