Håpets rekviem

Lørdag 2. november fremføres Gabriel Faurés berømte rekviem i årets allehelgenskonsert.

Tradisjonsrik konsert
Allehelgenskonserten er en årlig konsert Levanger kulturkirke arrangerer på høsten i tilknytting Allehelgensdag. Dagen er en minnedag for døde og tradisjonelt fremføres det et rekviem eller et lignende verk på denne konserten. Tidligere år har vi blant annet fremført rekviemer av Ole og Marcus Paus, Duruflé, Victoria og Schmid. I år er det Faures requiem. I tillegg fremfører Levanger kantori og solister vakker, sakral musikk av Hovland, Grieg, Arnesen, Drage, Neergård, Rheinberger og Franck.

Håpets rekviem
Faurés Requiem er et kjært rekviem for mange. Det skiller seg ut som vakkert, lyrisk og melodiøst. I motsetning til andre rekviemer er Fauré sitt ikke så dramatisk. Tvert imot skildres døden vakkert, og har gjort at verket er blant de mest spilt og kjente. Sist gang Faurés requiem ble fremført i Levanger kirke var i 2007 under ledelse av Knut Ola Vang.

Gabriel Fauré (1845-1924) var en fransk organist og komponist. Han har en bred verkliste og hans “Requiem” er det mest kjente av hans komposisjoner. Rekviemet ble skrevet mellom 1887 og 1890 og Fauré beskrev det slik:

Alt jeg klarte å ta imot av religiøse bilder la jeg inn i mitt rekviem. Det er dominert fra begynnelse til slutt av en menneskelig følelse av tro på evig hvile.

Fauré bruker en tekst som er fritt sammensatt av den latinske dødsmessen og begravelsesliturgien. Han tok ikke med “Dies irae”-sekvensen, kun den siste linjen, “Pie Jesu Domine”. Dette var høyst uvanlig for hans tid. Knapt noen komponist på hans tid ville ha gått glipp av muligheten til å skildre dramatikken i Dies irae (vredens dag) med alle de musikalske virkemidlene han disponerte.
I stedet fokuserer Fauré på og den himmelske hvilen ved å ta med antifonen “In paradisum” og responsoriet “Libera me” fra begravelsesliturgien. I 1902 sa Fauré følgende om sitt rekviem:

Slik ser jeg døden, som en gledelig frelse, en forventning om lykke utenfor graven, ikke som en smertefull opplevelse.

Vi vet ikke hvorfor Fauré komponerte sitt rekviem. En mulig drivkraft kan ha vært farenes død i 1885, og hans mors død to år senere. Arbeidet startet derimot før morens død. Faure har sagt:

Mitt rekviem var ikke skrevet for noe – for glede, hvis jeg kan kalle det det!


Solister
Levanger kantori fremfører Faurés Requiem med solistene Veronika Moan og Fredrick Skjeldal, og organist Brita Sjöberg.

Sopranen Veronika Moan er vokst opp på Inderøy og studerer ved musikkonservatoriet i Trondheim med professor Carsten Stabell. Dette er hennes første store solistoppdrag på Innherred og hun skal bl.a. synge den kjente satsen “Pie Jesu” fra rekviemet.

Baryton Fredrick Skjeldal er fra Trondheim og studerer master i utøvende klassisk sang ved NTNU. Han har tidligere hatt flere roller i diverse operaforestillinger, blant annet Danqaïro i Carmen, Garold i Die Verschworenen, og nyligst hovedrollen Viktor i Babykaos. 

Organist Brita Sjöberg er kantor i Stjørdal kirke. Hun har studert ved Musikhögskolan i Piteå og i solistklassen ved Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium i København med professor Hans Fagius.

 

Kor synger i Levanger Kulturkirke. Foto.

Koret
Levanger kantori er et ambisiøst kammerkor som søker å synge god sakral musikk, klassisk og samtidsmusikk. Levanger kantori ble opprettet i 2005 av Knut Ola Vang og overtok da funksjonen til Levanger kirkekor som ble opprettet av Paul Okkenhaug i 1974. Koret deltar ved gudstjenester og kirkelige høytider, kulturprogram, i tillegg til sine egne prosjekter gjennom Levanger kulturkirke. Dirigent og kunstnerisk leder er kantor Erling Neergård. Koret består av 24 sangere og er i år fulltallig på alle stemmer. 

 

Konsertstart:
Lørdag 2. november kl. 18:00 i Levanger kirke


Konsertene og våre andre arrangementer finner du også på Facebook.
Meld din interesse og få påminning om arrangementet!

Skrevet i