Flygelet til Levanger kirke er valgt ut

Flygelet til Levanger kirke er plukket ut!

Fredag 5. mars var Leif Ove Andsnes på flygelfabrikken til Steinway & Sons i Hamburg for å plukke ut flygelet som skal stå i Levanger kirke. Egentlig skulle utvelgelsen skje senere i mars i forbindelse med en konsert Andsnes skulle spille i München, men på grunn av koronarestriksjonen ble den avlyst. Heldigvis fikk vi avtalt en ny dato som passet med et annet prosjekt Andsnes gjorde i Tyskland.

Leif Ove Andsnes fikk velge mellom et trettitalls flygler i fabrikkens prøverom. Det var ekstra mange å velge mellom siden det er færre som reiser dit nå for å prøvespille. Etter å ha jobbet seg gjennom instrumentene noen timer stod han igjen med et instrument.

Dette var første melding vi fikk etter besøket på fabrikken:

Da har jeg tatt ut et fint flygel til dere. Hadde mange å velge i, og det var noen riktig gode. Jeg synes dette flygelet har en sjenerøs klang og personlighet, uten å være hard eller krampaktig. Det er jevnt mellom registrene og synger nydelig. Håper dere blir fornøyd. Jeg gleder meg til å spille på det. 🙂

I forkant av utvelgelsen hadde kantor i Levanger kirke, Erling Neergård, diskutert med Leif Ove Andsnes hva slags kvaliteter som var ønsket i det nye flygelet. Selv om flyglene er bygd på samme fabrikk, med samme materialer og størrelse får hvert instrument en egen karakter.

Vi ønsket et flygel som ville passe bra til den gode klangen i kirkerommet og fungere godt til solo og kammermusikk.

Nå gleder vi oss stort til å spille og høre flygelet som Andsnes har valgt ut i Levanger kirke. Dette blir eneste flygelet av sitt slag mellom Trondheim og Bodø, og i tillegg har vi store forventninger til et karakterfullt instrument som er sjenerøs og synger nydelig.

 

Nå blir flygelet pakket og sendt til Norge, men det vil først komme til Levanger i sommer. I vår skal Levanger kirke få nytt podium foran i kirka, med tilhørende arbeid på alterring, benker og elektrisk anlegg. Dette arbeidet vil gjøre rommet mer fleksibelt med tanke på flygelet, men også i alle våre aktiviteter i kirka.

Flygelet skal innvies i gudstjeneste 22. august, og 25. august kommer Leif Ove Andsnes til Levanger for å holde den første konserten på flygelet.

Skrevet i