Ei åpen dør

Silje Nergaard og Espen Berg i Levanger kirke 20.9.21. Foto: Henning Vik

Levanger kulturkirke har lenge hatt en visjon om billettfrie konserter. Nå tar vi et steg nærmere målet og gir gratis tilgang til alle studenter, barn og ungdom.

Nødvendig del
Kirkerommet er et spesielt konsertlokale. Her ønsker vi å ta imot alle som vil komme. Alle skal kunne gå inn uten krav om økonomisk eller sosial status. Dette er jo helt naturlig når det er dåp, bryllup, begravelse, gudstjenste og når kirka bare står åpen. Vi tenker kanskje ikke over det, men vi kan bare gå inn og motta de opplevelsene rommet og handlingene gir.

Det er derimot ikke alltid tilfelle når vi arrangerer konserter og forestillinger. Konserter er kostbare å gjennomføre når vi har med profesjonelle utøvere som skal lønnes og fokuset er å holde høy kvalitet. Da er billettinntekter en nødvendig del for å klare å gjennomføre programmet vårt.

Visjonen
Levanger kulturkirke har lenge hatt en visjon om billettfrie arrangementer og helt siden vi startet har vi jobbet for å gjøre våre arrangementer så tilgjengelig så mulig. Godt over halvparten av alle arrangementene våre er allerede gratis – og barn under 15 år får gratis inngang på alle våre arrangementer.

Videre på veien drømmer vi om å kunne innføre valgfri billettpris. At man selv kan velge hva billetten skal koste, utfra hva man selv har råd til. For det er også en verdi å kunne kjøpe billetter, det gir eierskap til arrangementet når man støtter arbeidet. Per i dag er vi fortsatt nødt til sette en billettpris på en del av våre konserter for å kunne gå i balanse økonomisk, men snart vil vi prøve ut dette på enkelte arrangementer.

Nye skritt mot målet
Høsten 2022 ønsker vi å strekke oss enda lenger enn før og innfører nå gratis inngang på alle våre arrangementer for studenter og alle under 18 år. Vi håper dette kan gjøre det lettere for studenter og unge å utforske programmet vårt – og kanskje oppdage noe nytt og utvide horisonten.

I tillegg legger vi ut 10 gratisbilletter per arrangement hos Kirkens bymisjon kafé. Disse kan hentes av de som ikke har økonomisk kapasitet til å kjøpte billetter. Vi håper at dette tiltaket gir gode opplevelser for noen som trenger det. Og slik kommer vi et skritt nærmere Levanger kirke sin visjon, nemlig “ei åpen dør til tro, håp og kjærlighet”.

Sjekk gjerne ut høstens program!  

Skrevet i