Biskop emeritus Tor Singsaas gjester Salmekveld

Høstens første Salmekveld får besøk av den tidligere biskopen i Nidaros bispedømme.

Tor Singsaas var Nidaros´biskop i perioden 2008 – 2017 og har etter sin biskopgjerning blant annet vært leder i Det Norske Bibelselskap. 

I anledning Levanger kulturkirkes Salmekveld vil Singsaas vise oss eksempler på salmer som tidsvitner gjennom historien. Hva kan salmene si oss om den samtiden de er skrevet i og hvordan preger samtiden salmeforfatterne? Flere salmer skal trekkes frem i lyset og synges denne kvelden.

Salmekveld er et fast tilbud i Levanger kulturkirke. Det er en uformell samling hvor alle kan komme og høre gode salmer i fellesskap. Kanskje får man anledning til å høre kjente salmer, og kanskje vil man oppdage nye salmeskatter disse kveldene.

Kvelden blir ledet av Øivind Berg og Erling Neergård.
Skrevet i