Gudstjeneste 20120902 -Mikael Valen Sendstad 2398

Skrevet i