Samtaler om livet: UTENFORSKAP OG TRO

Detaljer

18. mar 2020

Levanger kirke

Pris: Gratis

Hva gjør vi når vi opplever at livet går på tverke? Når vi opplever at det ikke er plass og rom for den vi er og det vi har opplevd? Enten fordi skammen er for stor, sorgen ikke er til å bære, eller vi føler vi faller utenfor det som er akseptert å snakke om.Levanger kulturkirke tar i år initiativ til en samtaleserie om utenforskap. Tre onsdager før påske møtes vi til en times panelsamtale med mennesker som har noe viktig på hjertet som de vil dele med oss. Med håp om at vi gjennom åpenhet kan gjøre det lettere å være menneske.
– Onsdag 4. mars » UTENFORSKAP OG SKAM
– Onsdag 18. mars » UTENFORSKAP OG TRO
– Onsdag 1. april » UTENFORSKAP OG SORG
Kantor Erling Neergård har sammen med lokale artister satt sammen et musikalsk program som passer til de forskjellige temaene, og samtalene ledes av prest Beate Iren Lerdahl
» UTENFORSKAP OG TRO
Svein-Helge Falstad (ateist) • Per-Helge Genberg (kristen)
Kenan Tural (muslim) • Beate Iren Lerdahl (prest)
Musikk: Kveldskoret og Erling Neergård
Svein Helge Falstad jobber som journalist i Trønderavisa og uttalt ikke-troende, med en stor porsjon kritisk sans til det religiøse.
Per-Helge Genberg er homoaktivist, sauebonde, forfatter og medlem av Levanger menighetsråd. For han har den kristne tro alltid vært en selvfølgelig del av livet.
Kenan Tural er praktiserende sunni-muslim og ny nordmann i Levanger, som er opptatt av å passe inn og framfor alt ikke bli oppfattet som en ekstremist.
Vi vil undersøke om det er mulig å forstå hverandre og om vi har noe til felles tross forskjellig utgangspunkt. Dette tror vi kan bli en skikkelig spenstig samtale!

Disse samtalene er i ukene før påske, som i kirka kalles fastetiden. I kirka oppfordres vi i denne tiden til å gå i dybden av menneskelivet og se hva som rører seg der av godt og vondt. Vi mener at kirka har noe vesentlig å bidra med i samfunnet her – fordi det rådende idealet for et menneskeliv er at det skal være uten riper og smertefulle erfaringer. Vi vil utfordre denne illusjonen og øve oss på å snakke sant om livet.

Levanger kirke

Kirkegata 21, Levanger, Norge