Samtaler om livet: UTENFORSKAP OG SORG

Detaljer

1. apr 2020

Levanger kirke

Pris: Gratis

Hva gjør vi når vi opplever at livet går på tverke? Når vi opplever at det ikke er plass og rom for den vi er og det vi har opplevd? Enten fordi skammen er for stor, sorgen ikke er til å bære, eller vi føler vi faller utenfor det som er akseptert å snakke om.Levanger kulturkirke tar i år initiativ til en samtaleserie om utenforskap. Tre onsdager før påske møtes vi til en times panelsamtale med mennesker som har noe viktig på hjertet som de vil dele med oss. Med håp om at vi gjennom åpenhet kan gjøre det lettere å være menneske.
– Onsdag 4. mars » UTENFORSKAP OG SKAM
– Onsdag 18. mars » UTENFORSKAP OG TRO
– Onsdag 1. april » UTENFORSKAP OG SORG
Kantor Erling Neergård har sammen med lokale artister satt sammen et musikalsk program som passer til de forskjellige temaene, og samtalene ledes av prest Beate Iren Lerdahl
» UTENFORSKAP OG SORG
Anita Ravlo Sand (ordfører og etterlatt) • Lornts Øystein Tønne (LEVE)
Inger Lise Petersen (helsesykepleier) • Laila Rydning Bergsmo (miljøterapaut) • Beate Iren Lerdahl (prest)
Musikk: Kevin Holmli og Erling NeergårdAnita Ravlo Sand er Levangers nye ordfører. Hun levde i mange år med en alvorlig syk datter, som hun til slutt mistet.
Lornts Øystein Tønne mistet moren sin i selvmord for over 20 år siden. Han startet i den forbindelse ungdomsorganisasjonen til LEVE «Unge Leve», der han var daglig leder i mange år.
Laila Rydning Bergsmo og Inger Lise Petersen er henholdsvis helsesøster og miljøarbeider ved Ørmelen skole i Verdal. Her tok de initiativ til en sorggruppe for etterlatte barn i forbindelse med selvmord. Den har vært i drift i mange år og er unik i sin sammenheng.

Den siste kvelden skal vi snakke om et tema alle erfarer i løpet av et liv; sorg. Hvordan går det an å leve videre med sorg? På hvilken måte kan vi møte og ta vare på mennesker i sorg? Gis det plass til sorg i samfunnet vårt? Og hva er det med selvmord, som gjør at dette er et så vanskelig tema?

Disse samtalene er i ukene før påske, som i kirka kalles fastetiden. I kirka oppfordres vi i denne tiden til å gå i dybden av menneskelivet og se hva som rører seg der av godt og vondt. Vi mener at kirka har noe vesentlig å bidra med i samfunnet her – fordi det rådende idealet for et menneskeliv er at det skal være uten riper og smertefulle erfaringer. Vi vil utfordre denne illusjonen og øve oss på å snakke sant om livet.

Levanger kirke

Kirkegata 21, Levanger, Norge