Hva gjør vi når vi opplever at livet går på tverke? Når vi opplever at det ikke er plass og rom for den vi er og det vi har opplevd? Enten fordi skammen er for stor, sorgen ikke er til å bære, eller vi føler vi faller utenfor det som er akseptert å snakke om.Levanger kulturkirke tar i år initiativ til en samtaleserie om utenforskap. Tre onsdager før påske møtes vi til en times panelsamtale med mennesker som har noe viktig på hjertet som de vil dele med oss. Med håp om at vi gjennom åpenhet kan gjøre det lettere å være menneske.
– Onsdag 4. mars » UTENFORSKAP OG SKAM
– Onsdag 18. mars » UTENFORSKAP OG TRO
– Onsdag 1. april » UTENFORSKAP OG SORGKantor Erling Neergård har sammen med lokale artister satt sammen et musikalsk program som passer til de forskjellige temaene, og samtalene ledes av prest Beate Iren Lerdahl

» UTENFORSKAP OG SKAM
Dag Aakre (Kirkens Bymisjon) • Anita Drågen (etterlatt)
Ingvild Radwan (frivillighetskoordinator) • Beate Iren Lerdahl (prest)
Musikk: Julie Vikestad Olsen og Erling Neergård

Dag Aakre er prest og har vært med på å bygge opp Kirkens Bymisjon i Trondheim som daglig leder i 28 år. I dag jobber han som rådgiver i organisasjonen og som daglig leder i Kirkelig dialogsenter i Trondheim.
Anita Eriksen Drågen mistet sønnen sin 18 år gammel i en overdose, og har engasjert seg i kampen mot rus i samfunnet. Til daglig jobber hun i omsorgssektoren.
Ingvild Radwan jobber som frivillighetskoordinator i Levanger kommune og er mye i berøring med tema relatert til skam.

Hva gjør skam med mennesker? Hvor kommer den fra og hvordan skapes den? Hvor finnes den sosiale skammen i vårt samfunn – og hva kan vi gjøre for å gi den et ansikt? Dette er tema vi vil berøre denne kvelden.

Disse samtalene er i ukene før påske, som i kirka kalles fastetiden. I kirka oppfordres vi i denne tiden til å gå i dybden av menneskelivet og se hva som rører seg der av godt og vondt. Vi mener at kirka har noe vesentlig å bidra med i samfunnet her – fordi det rådende idealet for et menneskeliv er at det skal være uten riper og smertefulle erfaringer. Vi vil utfordre denne illusjonen og øve oss på å snakke sant om livet.