Orgelmeditasjon

Detaljer

1. sep 2022

Levanger kirke

Pris: Gratis

Orgelmeditasjon er en kort og enkel andakt med mye musikk og få ord. Med utgangspunkt i søndagens bibeltekst velges musikkstykker som rammer inn stunden. Det er tid og rom til å tenne lys og sitte i ro i kirka under og etter orgelmeditasjonen. Tilbudet varer normalt i ca. 20 minutter. Gratis inngang.