Orgelmeditasjon

Detaljer

3. mar 2022

11:30 - 12:00

Levanger kirke

Pris: Gratis!

Orgelmeditasjon er en kort og enkel andakt med mye musikk og få ord.
Med utgangspunkt i søndagens bibeltekst velges musikkstykker som rammer inn stunden. Det er tid og rom til å tenne lys og sitte i ro i kirka under og etter orgelmeditasjonen. Tilbudet varer normalt i ca. 20 minutter. Gratis inngang.