Helge Simonnes (foredrag): «Arven etter Donald Trump – når konspirasjonsteorier og religiøs retorikk truer demokratiet.»

Detaljer

1. jun 2022

19:00 - 21:00

«Kirkelig støtte til politiske ledere som Donald Trump og Vladimir Putin er eksempler på hvor sårbart det blir når grensene mellom politikk og religion utviskes, noe vi ser svært mange tilfeller av også i Europa.» Helge Simonnes.

Helge Simonnes er en mye benyttet foredragsholder i skjæringspunktet mellom religion og politikk. Han er fast spaltist om dette temaet i Dagsavisen og har gitt ut flere bøker: Kampen om korset i politikken (2019) og Trump, Gud og kirken (2021). Simonnes var sjefredaktør i avisen Vårt Land fra 1991 til 2016. Han har vært styreleder i Norsk Presseforbund og Mediebedriftenes Landsforening.

Om foredraget:

Kirken opplever angrepet på Ukrania som en forsvarskrig. Kirills kirke har lenge vært en sterk bastion for nasjonalismen som blomstrer i det tidligere Sovjetunionen. Mange ønsker at Russland skal vinne tilbake til gammel storhet.  Den russisk-ortodokse kirke har lenge uttalt støtte til Putin, blant annet fordi han har gått så sterkt til felts mot vestlig påvirkning. I fellesskap har kirken og toneangivende politikere i Russland slått seg sammen i en verdikrig der spørsmål om homofili og kjønnsidentitet er en viktig del.

En tilsvarende verdikrig har i flere år utspilt seg på andre siden av Atlanteren. Også Donald Trump lovte å gjøre landet stort igjen, noe som førte til at mange kirkelige miljøer sluttet opp om ham. Velgergruppen «hvite, evangelikale kristne» ble Trumps sterkeste støttespillere. Representanter for denne gruppen deltok da Capitol Hill ble stormet 6. januar 2021. Mange opplevde at demokratiet var truet i verdens sterkeste militærmakt.

Da Putin gikk til angrep på Ukraina, var Donald Trump raskt ute med å hylle ham som en sterk leder. I både Russland og USA ser det ut til å være en kirkelig fascinasjon for hardtslående, mannlige politiske ledere. Tilsvarende trender gjør seg gjeldende i flere andre land, blant annet i Brasil. Dette gjelder også i Ungarn.

 

Sted: Bamberg Arbeidskirke

Billetter: 100 kroner inkl. kaffe

Billetter kjøper du her (eller i døra): https://kultar.no/billetter/helge-simonnes/