Et lite rom. Else Olsen Storesund og Solveig Sørheim (Song, piano, orgel og trøorgel)

Detaljer

19. mar 2022

18:00 - 19:00

Levanger kirke

Pris: 250,- / 190,- / 100,-

Del 1: I konsertprosjektet med Eit lite rom ynskjer me at publikum skal undra seg over storleiken på kva rom me gjer til kvarandre rundt oss, og til oss sjølve. Det er så mykje som ble stengd ned dei to siste åra, spesielt for dei mest sårbare. Og det er urovekkande og skremmande å oppleva korleis det på ulike måtar blir mindre plass for mangfaldet i same stund. Det er lett å venda auga ut mot dei store stasleiarane som kranglar slik me ikkje ein gong tillet hjå barnehageungar. Men det er kanskje enno meir viktig å venda seg kritisk inn mot seg sjølve, og kva som lurer i skuggane der. I dette prosjektet har me reflektert over kva rom me lagar rundt oss sjølv, og kor rause me er med andre og også med seg sjølv.

Del 2: Løvetannsalmar. Eit verk under arbeid – salmeeksperiment. Her blir det allsong, men med nye arrangement, av salmar som har gått ut av salmeboka. Varm og fin avslutning for aktivt publikum.