Ensemblet Nidarøens & Ivar Roger Hansen

Detaljer

6. feb 2022

19:30 - 20:30

Levanger kirke

Pris: 250,- / 190,- / 100,-

Foredrag om og fremføring av musikk fra komponister som av ulike grunner
valgte feil under 2. verdenskrig.

Ensemblet Nidarøens ønsker sammen med Ivar Roger Hansen (tidligere direktør ved Ringve musikkmuseum) å synliggjøre problematikken rundt komponister som av en eller annen grunn valgte ”den gale siden” under 2. verdenskrig. Vi har valgt å spille et program satt sammen med vekt på norske komponister både fra krigstiden og tiden etterpå. Ivar Roger Hansen har stor kunnskap om dette temaet (har bl.a skrevet en biografi om David Monrad Johansen) og vil foredra om dette temaet.

Ivar Roger Hansen er musikkhistoriker, med musikkvitenskap hovedfag fra NTNU. Gjennom mange år har han arbeidet som kultur- og musikkformidler: som dirigent, foredragsholder, forfatter og programskaper i NRK hvor han bl.a. laget et portrettprogram om Arne Nordheim. I 2013 utga han en biografi om David Monrad Johansen som fikk gode kritikker.
Fra 2014 – 2020 var Ivar Roger Hansen direktør ved Ringve Musikkmuseum i Trondheim. Han arbeider for tiden som frilans forsker og forfatter.

Ensemblet Nidarøens består av fem musikere fra Trondheim Symfoniorkester og Opera og en fra NTNU Institutt for musikk. Nidarøens er av relativt ny opprinnelse og har spilt flere konserter i Trondheim og Trøndelag som i Selbu, Ørland, Glåmos og Røros.

Musikere I ensemblet:

Hilde Gimse og Liv Trondsetås, violin
Jan Petter Hilstad, bratsj
Anne Lise Fagerli, cello
Trine Knutsen, fløyte
Kåre Aambø, obo